Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze thanksgiving side dishes
konijn recept wijn
whatsapp
call-icon
zijn bruine bonen gezond college zalen vu rechtsgeleerdheid hit technology solar cell mooie meiden pak kasteel aquarium kopen

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Insurance & Financial Services B.V.

details houten kozijnen golden freddy afbeeldingen EasySwitch.nl wordt geproduceerd en aangeboden door Overstappen.nl Holding B.V.

royal park soestdijk podium foto drie reden voor ontslag  

toespraak rotary voorzitter ramen lieutenant umar faiz EasySwitch.nl is een handelsnaam van Overstappen.nl Holding B.V., gevestigd in Amsterdam (Herengracht 440, 1017 BZ) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (34331885).

boom period meaning rita snuggle with this sweetie  

baby sensory amsterdam Overstappen.nl Insurance & Finance (onderdeel van Overstappen.nl Holding B.V.) maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan de Klant direct overstappen naar de betreffende Aanbieder. Op het gebruik van de Dienst zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Overstappen.nl Insurance & Finance is uitsluitend tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. badkamer zelf ontwerpen Overstappen.nl Insurance & Finance is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

lemmeke ploeg transport stand whitney houston gold dress embroidery  

centrale raad van beroep nieuws Open hier de welk aas voor welke vis.

1. Definities

hart met tekst De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

prijs broodje kroket  

 1. flat epithelial atypia Overstappen.nl Insurance & Finance: Overstappen.nl Insurance & Financial Services B.V. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58316477.
 2. kiezen in het duits Aanbieder: de financiële instelling op het gebied van zorg- en/of schadeverzekeringen of leningen waarmee de Klant door bemiddeling van Overstappen.nl Insurance & Finance een Overeenkomst aangaat.
 3. beach at casablanca Account: de online omgeving welke aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel bestellingen te plaatsen, te beheren en in te zien. Hierin is eveneens de actuele status van de bestellingen en een overzicht van de persoonlijke verschillende contracten opgenomen. Deze data kunnen worden geraadpleegd door in te loggen in het account met een geldig e-mailadres en wachtwoord.
 4. grootte haarzakje hoofdhuid Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling door Overstappen.nl Insurance & Finance.
 5. kosten rk begraafplaats oudorp Bemiddelingsovereenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Overstappen.nl Insurance & Finance wordt aangegaan door gebruik te maken van de Dienst van Overstappen.nl Insurance & Finance met als doel om een Product af te nemen bij een Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van Overstappen.nl Insurance & Finance van toepassing zijn.
 6. kool transport vianen Dienst(en): de mogelijkheid tot vergelijking van de Producten van de Aanbieders, het overstappen tussen de Aanbieders door bemiddeling van Overstappen.nl en het verlagen van de vaste maandelijkse lasten van de Klant.
 7. bestuur in het engels Iframe: een inline frame op een webpagina die het mogelijk maakt om een (externe) webpagina te openen binnen de huidige webpagina.
 8. nieuwkoopse plassen wandelroute Klant: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via Overstappen.nl Insurance & Finance gebruik maakt van de Dienst.
 9. thee museum houwerzijl Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product van de Aanbieder, waarbij Overstappen.nl Insurance & Finance geen partij is. Overstappen.nl Insurance & Finance heeft geen invloed op de inhoud van deze Overeenkomst.
 10. vincent visser shirtless Product: alle te leveren verzekeringen en/of leningen van Aanbieders die via Overstappen.nl Insurance & Finance worden aangeboden aan de Klant.
 11. wereld deel noord amerika Website: www.easyswitch.nl dan wel subdomeinen en andere extensies van het betreffende domein.

ervaring vloerverwarming 14 mm  

2. Toepasselijkheid en uitvoering

heeft janneke schotveld prijzen gewonnen  

 1. schoonmaken ongeglazuurde vloertegels Op het gebruik van de Website, gebruik van de Dienst, Bemiddelingsovereenkomsten en leveringen van Overstappen.nl Insurance & Finance zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. lied stille nacht Overstappen.nl Insurance & Finance wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Klant uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. bruin wit veulen Overstappen.nl Insurance & Finance is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst(en).

street bar scooter  

3. Totstandkoming overeenkomst

spin met dik bruin achterlijf  

 1. kale poesje filmpje De Bemiddelingsovereenkomst tussen Overstappen.nl Insurance & Finance en Klant komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst.
 2. duitsland italie uitslag De Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door de Aanbieder. Aanbieder kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Overstappen.nl Insurance & Finance heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.
 3. pepernootjes krijgen van piet Indien de Klant een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de algemene en/of polisvoorwaarden van desbetreffende Aanbieder.
 4. gebouw uit 1813 in de provincie groningen Overstappen.nl Insurance & Finance is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Overstappen.nl Insurance & Finance is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

augustus kalender 2016  

4. Uitvoering van de dienst

feesten op een hoeve noord brabant  

 1. wat eten we vandaag jumbo De Dienst van Overstappen.nl Insurance & Finance stelt de Klant in staat om eenvoudig en overzichtelijk besparingen op de Producten inzichtelijk te maken. Overstappen.nl Insurance & Finance vergelijkt vervolgens de verschillende Producten van beschikbare Aanbieders. De Dienst maakt het mogelijk na de vergelijking over te stappen naar een andere Aanbieder.
 2. front door blue Middels de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid om haar persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt er een vergelijking gemaakt van de beschikbare Aanbieders, prijzen en aanbiedingen.
 3. madison dearborn partners Klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst. De vergelijkingen zijn in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Indien Overstappen.nl Insurance & Finance vooraf gegevens heeft ingevuld, hebben deze slechts een indicatief karakter en draagt de Klant de verantwoordelijkheid over de volledigheid van deze vooringevulde gegevens.
 4. nieuwste luchtje van chanel Overstappen.nl Insurance & Finance is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder. Overstappen.nl Insurance & Finance zal hierbij de gegevens van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder.
 5. flat mount remmen Indien Overstappen.nl Insurance & Finance niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Klant.
 6. rum online shopping india Van de Klant wordt verwacht zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit nodig mocht blijken te zijn.
 7. zwart oog logo De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. uitgaan witte de withstraat Overstappen.nl Insurance & Finance heeft geen invloed op het onderzoek als bedoeld in artikel 4.7. Overstappen.nl Insurance & Finance kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de weigering van of het verbinden van bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst.

route akoesticum ede  

5. Prijzen en informatie

agenda op iphone  

 1. vliegtuig neer storting Het gebruik van de Diensten van Overstappen.nl Insurance & Finance is geheel zonder kosten. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor de levering van (een) Product(en) zal de Klant enkel de premie betalen van Aanbieder zoals vermeld op de Website.
 2. avond cursus rotterdam De op de Website getoonde prijzen zijn afkomstig van de Aanbieders. Alle prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van wijzigingen en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
 3. kleinzoon annie mgsmidt Overstappen.nl Insurance & Finance is afhankelijk van de aanbieders voor de juiste prijzen. Overstappen.nl Insurance & Finance spant zich in om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.
 4. hoofd der huisbedienden Overstappen.nl Insurance & Finance is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. een trouwe vriend woont in de hemel Voor Producten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

7. Persoonsgegevens

disney klip klop princess  

 1. postcodeloterij contact email De persoonsgegevens die Overstappen.nl Insurance & Finance van Klant verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
 2. verwerken vertaling engels Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Overstappen.nl Insurance & Finance de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Klant een Overeenkomst wordt aangegaan.
 3. ideal prime beach ideal Overstappen.nl Insurance & Finance zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
 4. tunnel town game Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Wel mag Overstappen.nl Insurance & Finance deze persoonsgegevens hierna anonimiseren en in deze vorm de gegevens blijven gebruiken voor marktonderzoek.
 5. miss vs mrs Overstappen.nl Insurance & Finance zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Overstappen.nl Insurance & Finance.

duitse tanks bij de slag van arnhem  

8. Rechten van intellectuele eigendom

wat gebruikt een smid als gereedschap  

 1. nagels witte vlekjes De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en/of implementatie van de Website door middel van een Iframe is het intellectueel eigendom van Overstappen.nl Insurance & Finance en/of de Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Overstappen.nl Insurance & Finance en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. monsters tales of the crypt Informatie die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Klant. Overstappen.nl Insurance & Finance heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Overstappen.nl Insurance & Finance.
 3. uitslag van een balk Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 8.2 valt ook het recht om de Data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze Data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
 4. geen zuivel meer eten Indien Klant informatie stuurt naar Overstappen.nl Insurance & Finance, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Overstappen.nl Insurance & Finance een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

gitaar reparatie arnhem  

9. Aansprakelijkheid

voorzitter college van bestuur haagse hogeschool  

 1. januari klimaat berlijn Klant is er zich van bewust dat Overstappen.nl Insurance & Finance enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Overstappen.nl Insurance & Finance is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Overstappen.nl Insurance & Finance is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder.
 2. code using constructor in java De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Klant als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 3. model arab league De totale aansprakelijkheid van Overstappen.nl Insurance & Finance wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Overstappen.nl Insurance & Finance wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Overstappen.nl Insurance & Finance met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 4. lily dress up games Aansprakelijkheid van Overstappen.nl Insurance & Finance voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. minuut in het engels Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Overstappen.nl Insurance & Finance geen enkele aansprakelijkheid
 voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 6. vrienden maken in eindhoven De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Overstappen.nl Insurance & Finance.
 7. franse achternamen top 100 De verplichting voor Overstappen.nl Insurance & Finance tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan Overstappen.nl Insurance & Finance.

sharon stone 2016  

10. Duur en beëindiging

snelle bami ah  

 1. oefenen voor school De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Klant gebruik maakt van de Dienst. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval dat aan alle verplichtingen volgens deze Bemiddelingsovereenkomst is voldaan.
 2. diploma mbo kopen De Bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd door het gebruik van de Dienst te staken.

foto gp 2015 valkenswaard  

laatste linux versie  

11. Wijziging algemene voorwaarden

cheryl crane josh leroy  

 1. pure siesta wekkerradio Overstappen.nl Insurance & Finance behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. avast for win 10 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Overstappen.nl Insurance & Finance raadt de Klant aan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. kamer grijs met wit Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden
tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

moeders die ziek zijn  

12. Slotbepalingen

tony offermansweg 7 laren  

 1. keersommen groep 5 Op de Bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. egypte sharm el sheikh hotel Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. black francis fly Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 4. nancy op kantoor Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Bemiddelingsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

christel van de zand druten  

CONTACTGEGEVENS

eigen kracht conferentie youtube Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e­-mail contact op.

assistant ki hindi meaning  

uniek box tilburg Overstappen.nl Insurance & Finance B.V.

goedkoop toilet fontein Herengracht 440D

vertrouwen terugwinnen na vreemdgaan 1017 BZ Amsterdam

code msp vip Telefoon: 020 – 760 42 42

star sue monster high E­-mail: stof bedrukken met logo

stoel lynx iii Website: www.easyswitch.nl